Brave i cilindar ulošci

bravakljuc
UVOD
Brave služe za zaključavanje kuća, stanova, poslovnih prostora, garaža, ograda, ladica radnog stola, ormarića za struju, sefova i dr. Kao što ima puno vrsta vrata, ima i puno vrsta brava. Jednostavnije koristimo za sobna vrata i vrata unutar kuće ili poslovnog prostora. Najsloženije koristimo za protuprovalna vrata i sefove. Ovisno o potrebi, na vrata se mogu montirati jedna ili više istih ili različitih brava i cilindara. Uz bravu i cilindar na vrata se montiraju štitovi ili rozete s kvakama. U slučaju kombinacije kugla-kvaka brava mora imati podizač tako da se može otvoriti ključem sa strane na kojoj je kugla. Štitovi, uz estetsku ulogu, mogu biti i sigurnosni za zaštitu cilindra. Cilindar ulošci također se razlikuju po složenosti i kvaliteti materijala od kojih su napravljeni. Postoje oni jednostavni za koje možete napraviti ključ kod svakog bravara, do onih sigurnosnih koji imaju svoju identifikacijsku karticu bez koje se ne može kopirati ključ.

OBIČNA BRAVA
Obične brave izrađene su od metala, najčešće željeza. Sastoje se od prednjice (čela) te tijela brave u kojem je mehanizam za zaključavanje. Na prednjici se nalaze dva otvora – gornji za zasun (jezičak) za zatvaranje, a donji za zasun za zaključavanje. Na tijelu brave postoji otvor za dio mehanizma kroz koji prolazi kvadratni otvor od trna kvake, te otvor za ključ. Na novijim bravama postoje otvori na tijelu brave za vijke rozeta koje su spojene kroz vrata i bravu. Otvor za ključ je specifičan jer o njemu ovisi hoće li ključ ući u bravu i otvoriti je ili neće. Duljina ključa ovisi o debljini vrata. Ključ u bravu ulazi s obje strane tako da se brava može otključati i zaključati s vanjske i unutranje strane vrata. Obične brave se najčešće ugrađuju na sobna vrata, vrata WC-a te prostora koji se trebaju jednostavno i jeftino zaključavati. Vrata na koja se ugrađuje obična brava mogu biti drvena ili metalna. Brava novije proizvodnje je univerzalna tako da se može montirati i na lijeva i na desna vrata, gornji kosi zasun može se okrenuti po potrebi. Na dovratnik vrata uvijek dolazi metalni prihvatnik, plosnati (dvokrilna) ili kutni (jednokrilna vrata). Najčešće imamo dvije dimenzije novih običnih brava: 90 (mjera razmaka između sredine otvora kvadrata kvake i sredine okruglog otvora tijela ključa u mm) /50 ili 40 (razmak od prednjice brave do sredine otvora kvadrata kvake u mm). Postoje i druge dimenzije brava, ovisno o različitim standardima.
Starinske obične brave koje se montiraju na unutarnju stranu vrata većinom su ručni radovi i različitih su dimenzija i oblika. Postoji mogućnost da se u starije brave ugradi novi cilindar radi veće sigurnosti. Brava se rastavlja, povećava se otvor za ključ na profil cilindra a unutarnji se dijelovi prilagođavaju da pero cilindra zaključava donji zasun brave. Taj postupak se radi tamo gdje treba povećati sigurnost, a da vrata i brava ostanu originalni (stare zgrade). Kod takvih prerada obično i štitovi ostaju na vratima radi originalnog izgleda pa se i oni prerađuju za cilindar.

WERTHEIM BRAVA
je dobila ime po poznatoj tvornici brava i sefova iz Beča, koja je među prvima počela proizvoditi takve vrste brava Osnovna werth. brava izgleda kao i obične brave. Razlika je u mehanizmu zaključavanja. Kod werth. brave postoje dodatne pločice sa oprugama različitih veličina kroz koje prolazi dio donjeg zasuna za zaključavanje. Tako werth. ključ koji otvara bravu mora osim odgovarajuće veličine tijela i profila sjekirice, imati i nazubljenu sjekiricu ključa. Najviši zub u pravilu pokreće zasun za zaključavanje, a ostali poravnavaju pločice da se zasun može zaključati. U bravi postoje 1 do 4 pločice. Što više pločica ima, brava je složenija pa i sigurnija. Brave za sefove su oduvijek bile wertheim, s ključevima s jednom ili dvije sjekirice. Brave s ključem s dvije sjekirice su složenije i sigurnije jer imaju različite nareze sjekirica s obje strane ključa.
Sefovske brave imaju šest i više pločica s oprugama. Ključ kod sefovskih brava ulazi samo s prednje strane brave. Brava ima vodilicu na koju ključ sjeda. Montira se s unutranje strane vrata sefa. Njezin zasun za zaključavanje blokira sistem poluga na vratima koje su u dovratniku, pa je sef zaključan. Nove duple wertheim brave (dupla sjekirica ključa) koriste se i kod protuprovalnih vrata radi njihove složenosti i sigurnosti. Brave imaju podizač tako da sa vanjske strane kugla može biti fiksna, a vrata otvaraju pomoću ključa. Dodatne duple werth. brave ugrađujemo u vrata ili na vrata s unutranje strane kao povećanje sigurnosti i dodatak osnovnoj bravi. Dodatne brave mogu imati i poluge tako da se ona ne zaključava samo u prihvatnik na dovratniku, nego i u pod i gornji dio dovratnika.

CILINDAR BRAVA
je ona za čije zaključavanje koristimo cilindar uložak sa pripadajućim ključevima. Brave su izrađene od željeza a ugrađuju se na drvena, metalna, PVC i staklena vrata. Te su brave istog izgleda kao i obične, samo što umjesto otvora za ključ imaju veći otvor za cilindar koji je standardnih dimenzija. U bravu se umeće cilindar, koji se fiksira vijkom s čela brave. Ključ koji se umeće u cilindar okreće nos cilindra koji pokreće zasun za zaključavanje. Brave su većinom univerzalne tako da se mogu montirati na lijeva i desna vrata, te mogu imati podizač ili ne. Cilindar brave se razlikuju po obliku i dimenzijama, ovisno o namjeni. One za ugradnju u drvena vrata standardnih su dimenzija 90/50 i 90/40, no postoje i drugi standardi. Brave za metalna vrata imaju širu prednjicu i uže tijelo, ovisno od dimenzija profila metalne cijevi. Kod ovih brava postoji jako puno različitih dimenzija, što ovisi o razmaku između sredine kvadrata kvake i cilindra (68, 69, 82, 85. 92), te odnosu razmaka sredine kvadrata kvake i cilindar uloška s prednjicom (15, 20, 25, 30, 35), koji ovisi o profilu cijevi u koju se ugrađuje.
Brave za metalna vrata mogu biti sa gornjim kosim zasunom (jezičkom) ili valjkom, koji se može podešavati unutar-van, ovisno o razmaku vrata i dovratnika. Također, brava može imati i poluge koje idu gore-dolje u profilu cijevi, tako da se zaključavaju u tri točke. Postoje još i cilindar brave za metalna garažna vrata i metalne ormare koje su u obliku ručke a cilindar se nalazi u sredini. One pokreću metalne poluge koje idu gore-dolje ili lijevo-desno i zaključavaju se u dovratnik vrata.
Cilindar brave za PVC vrata imaju usku prednjicu koja je dugačka po cijeloj dužini vrata, a na sebi ima dva otvora za gornji kosi i donji plosnati zasun i klinove koji idu dolje kad se brava zaključa. Prednjica je cijela u profilu vrata. Postoje dvije vrste cilindar brava za PVC vrata – one kod kojih se klinovi zaključavaju pomoću cilindra i one kod kojih se klinovi zaključavaju pomoću kvake, a kvaka blokira cilindrom. Cilindar brave za staklena vrata mogu biti s kvakom i cilindrom ili samo za cilindar, ovisno o potrebi. Dodatne cilindar brave služe za povećanje sigurnosti vrata. One se ugrađuju u vrata ili na vrata s unutranje strane. Mogu se samo zaključavati u prihvatnik na dovratniku, ili imati metalne poluge koje se zaključavaju u pod i gornji dio dovratnika. Takve brave zovemo sigurnosnim. Postoje još i brave koje imaju u sebi cilindar s ključem a služe za zaključavanje poštanskih sandučića, metalnih i drvenih ormara, ladica radnih stolova i malih metalnih kasica. Bravice se montiraju na drvo vijcima, a na metalna vratašca maticom koja ide na tijelo cilindar bravice.

CILINDAR ULOŽAK
Običan standardni cilindar uložak ima jednostavan profil utora u koji ulazi pripadajući cilindar ključ. Sastoje se od tijela s jezgrama u koje ulazi ključ, leptira na sredini koji pokreće nos cilindra a ovaj u bravi pokreće zasun za zaključavanje. Cilindri su izrađeni od mesinga a mogu biti presvučeni niklom. Obični cilindri mogu biti oblika euro profila, ovalni i VDC za dodatne cilindar brave. Cilindri euro profila mogu biti oblika duplog cilindra, polucilindra i duplog cilindra s gumbom. Dupli cilindar ima s obje strane jezgre s utorima za ključeve a koristi se za drvena, metalna, PVC i staklena vrata. Polucilindar ima jezgru s utorom za ključ samo s jedne strane. Koristi se za drvena i metalna vrata i ormare, kod kojih nema potrebe za zaključavanjem s unutrašnje strane. Dupli cilindar s gumbom ima s jedne strane jezgru s utorom za ključ, a sa druge strane gumb. Koristi se na drvenim i metalnim vratima gdje se vrata s unutranje strane zaključavaju jednostavno okretanjem gumba. Ulošci s gumbom praktični su u domovima gdje ima djece ili starijih koji se mogu zaključati od unutra, a vi možete izvana vrata otvoriti ključem. Ovalni cilindri se najčešće montiraju na alum. vrata. VDC cilindri su okruglog oblika i montiraju se na vanjsku stranu drvenih vrata kao dio dodatnih brava.
Cilindri mogu biti različitih dimenzija a one ovise o debljini vrata na koja se montiraju. Duljina cilindra mjeri se od sredine tijela gdje je rupa s navojem u koji se steže vijak što drži cilindar fiksiran u bravi.
Običan cilindar ima u tijelu sa svake strane po pet opruga koje guraju donje pinove prema gore. U jezgri cilindra nalaze se gornji pinovi koji su različitih veličina, a njih donji pinovi guraju prema gore. Kada pripadajući ključ uđe u bravu, gornji pinovi poravnaju se sa rubom jezgre,a donji pinovi s rubom tijela uloška. Ključ onda okreće jezgru u tijelu cilindra koja preko leptira okreće nos i pokreće mehanizam zaključavanja u cilinar bravi.
Svaka jezgra cilindra ima profil utora za ključ, tako da u jezgru može ući samo ključ s odgovarajućim profilom. Profili ovise o proizvođaču i modelu cilindra. Najčešći i najjednostavniji su profili kod kojih ključ ima profil slova „S“. Što je profil kompliciraniji, to je manja mogućnost da će neki ključ sličnog profila ući u cilindar. Za obične cilindar uloške proizvođači sirovih ključeva mogu izrađivati ključeve svih profila i oblika.
Sigurnosni cilindar ulošci su složeniji od običnih a samim tim i sigurniji. Oni mogu biti profila ključa s zubima ili s rupicama. Ovi s rupicama mogu imat veći broj pinova pa su sigurniji. Sigurnosni cilindri s nazubljenim ključevima svoju sigurnost temelje na specijalnim profilima utora u jezgrama, tako da se eliminira mogućnost češljanja i otvaranja bez oštećenja. Takvi ulošci imaju zaštićene profile ključeva koje proizvođač kontrolira. Ključevi se mogu kopirati samo putem vlasničke kartice i kod ovlaštenih bravara s licencom prodavača. Postoji mogućnost da bravar naruči kod proizvođača određenu količinu sigurnosnih cilindara s jedinstvenim profilom utora u jezgri i sa pripadajućim ključevima koje može raditi samo njegova bravarija. Vlasnička kartica se identificira tako što na kartici moraju pisati brojevi koji su utisnuti na originalnom ključu.
Sigurnosni cilindri s nazubljenim ključevima imaju čelične pinove i čelične zaštite na prednjici cilindra da bi se spriječilo njegovo bušenje. Vrlo je važno da takav cilindar ne viri iz okova, tako da se ne može lomiti. Cilindri sa ključevima s rupicama mogu imati poseban profil ključa i vlasničku karticu, ali nemaju zaštitu od češljanja i bušenja. Ključevi se kopiraju u bravarijama bez vlasničke kartice. Takvi ulošci izgledaju sigurnosno ali to nisu. Cijenovno su nešto skuplji od običnih no sigurnost je u istom rangu.
Pravi sigurnosni cilindri imaju 15 i više čeličnih pinova i kontrapinova s oprugama. Pinovi su kod nekih uložaka pod određenim kutovima što onemogućava da se ključevi kopiraju na standardnim mašinama. Čelični pinovi, kontra pinovi i čelične igle u tijelu cilindra onemogućavaju bušenje. U najtanjem dijelu tijela su čelični dijelovi koji onemogućavaju lomljenje cilindra. Broj i položaj pinova onemogućava češljanje. U cilindrima se još nalaze i pasivni dijelovi koji sprečavaju neoriginalne ključeve da otvaraju cilindar. Kod ovih uložaka je također jako bitno da ne vire iz okova pa su, ako su pravilno montirani, teško savladivi.
Sistemi zaključavanja rade se kad više uložaka želimo povezati u cjelinu. Mogućnosti kombiniranja su velike. Najjednostvniji sistem imamo kada cilindre preradimo tako da jedan ključ otvara sve. Takav sistem primjenu nalazi kod privatnih kuća kada vlasnik jednim ključem otvara vrata ograde, garaže, podruma i ulaznih vrata.
Jednostavan je i nivo kada svaki uložak zadržava svoj ključ, a svi otvaraju zajednički cilindar. Primjenjuje se u zgradama u kojima svaki stanar ima svoj ključ a može njime otvorit i haustor i podrum. U većim zgradama i sistemima postoji mogućnost da svaki ured (stan) ima svoj ključ, svaki kat jedan ključ koji otvara sve brave na tom katu, i jedan tzv. „master“ ključ koji otvara sve cilindre u zgradi. Kod kompliciranijih sistema preklapaju se skupine ključeva sa skupinama cilindara, a sve otvara „master“ ključ. Mogućnosti kombinacija su skoro neograničene.
Zaštita cilindra od mehaničkih oštećenja: Svaki cilindar mora dimenzijama odgovarati debljini vrat na koja se montira. Kod montaže cilindra treba računati i na debljinu štitova ili rozeta. Cilindar ne bi smio viriti van više od 3 mm da se ne može lomiti. Kod klasičnih štiteva i rozeta s vanjske se strane vijci mogu odvinuti i skinuti, a onda se cilindar lako lomi i nakon toga brava jednostavno otvara. Zbog toga postoje sigurnosni štitovi i rozete. Oni se montiraju tako da se buše vrata i vanjska strana se vijcima učvršćuje s unutranje strane. Sa vanjske strane tako nema nikakvih vijaka pa se štit ne može skinuti. Sigurnosni štitovi i rozete imaju i čelične dijelove tako da se ne mogu bušiti klasičnim svrdlom. Sefovske brave su cijele u vratima a ispred njih, s vanjske strane postavlja se metalna ploča koja sprečava bušenje brave i otvaranje vrata. Zato su metalna protuprovalna vrata najsigurnija – najbliža su sistemu sefa.
Otvaranje brava. Otvaranje običnih brava je najjednostavnije jer treba u bravu samo staviti nešto nalik ključu i okrenuti. Jednostavnije wertheim brave otvaramo pomoću alata nalik tim ključevima i pokušavamo pogoditi visinu pločica da bi pokrenuli zasun za zaključavanje. Složenije werth. brave puno se teže otvaraju, posebno one sefovske. Jednostavnije cilindre može se otvoriti bez oštećenja ili lomiti ako jako vire izvan okova. Sigurnosne cilindre, ako su dobro montirani, nemoguće je otvoriti brti i bez oštećenja. Zato brava i cilindar moraju biti profesionalno montirani. Razlika između zalupljenih i zaključanih vrata vrlo je velika.
ZAKLJUČAK: Današnje brave sve su bolje i sigurnije, a izbor je velik. Najbolje je posao prepustiti profesionalnom bravaru, jer on zna što je najbolje za vaša vrata i vas, kako biste se osjećali sigurno u kući, stanu, radnom prostoru i na odmoru.

WhatsApp chat
Ključevi Ana